• facebook
  • instagram
  • youtube
  • rss
  • mail

Over the Top 2009

Over the Top 2009 in Wolfsburg/ Germany:

Frauen links offene Klasse: ( 4 Teiln. )

1. Perta Spatz ( D )
2. Laura Branding ( D )
3. Tanja Killmaier ( D )
4. Caroline Thommen ( Schweiz )

Männer links -70 Kilo: ( 15 Teiln. )

1. Rafat Fiotek ( Polen )
2. Jan Täger ( D )
3. Martin Märki ( Schweiz )
4. Sandro Welp ( D )

Männer links -90 Kilo: ( 24 Teiln. )

1. Simon Michael ( Weissrussland )
2. Dursun Önder ( Türkei )
3. Ivan Pilipenko ( D / Russland )
4. Zanny Wieslaw ( Polen )

Männer links +90 Kilo: ( 20 Teiln. )

1. Boris Evtoehovich ( Holland )
2. Andre Riske ( D )
3. Steve Bernardi ( Holland )
4. Slawomir Szakola ( Polen )

Frauen rechts -65 Kilo: ( 3 Teiln. )

1. Natalia Lokstein ( D )
2. Birgit Zeiger ( D )
3. Cardine Thommen ( Schweiz )

Männer rechts -70 Kilo: ( 17 Teiln. )

1. Matthias Schlitte ( D )
2. Udo Weiss ( D )
3. Peter Zeiger ( D )
4. Rafat Fiozek ( Polen )

Männer rechts -80 Kilo: ( 14 Teiln. )

1. Martin Zangger ( Schweiz )
2. Rafat Wozny ( Polen )
3. Ivan Pilipenko ( D )
4. Antoine Goedhart ( Holland )

Männer rechts -90 Kilo ( 20 Teiln. )

1. Stefan Lindner ( D )
2. Dursun Önder ( Türkei )
3. Michael Sioman ( Weissrussland )
4. Lukasz Obtuski ( Polen )

Frauen rechts +65 Kilo ( 4 Teiln. )

1. Camilla Kättström ( D )
2. Tanja Killmaier ( D )
3. Laura Branding ( D )
4. Natalia Lokstein ( D )

Männer rechts -100 Kilo: ( 13 Teiln. )

1. Cedrik La Cola ( Belgien )
2. Andre Riske ( D )
3. Raji Schreiner ( Georgien )
4. Steve Bernardi ( Holland )

Männer rechts +100 Kilo: ( 15 Teiln. )

1. Georgi Szasz ( Ungarn )
2. Boris Eutochovich ( Holland )
3. Slawimir Szakola ( Polen )
4. Tobias Lenk ( D )

Champ of the Champ (8 Teiln.)

1. Georgi Szasz ( Ungarn )
2. Cedrik La Cola ( Belgien )
3. Matthias Schlitte (Germany)/ Boris Eutochovich ( Holland )

Leave a reply